Administracja
 
Moduł Administracyjny to jeden z głównych modułów każdego systemu zarzadzania firmą. W Administracji programu Protetis można zarządzać nie tylko danymi placówki i pracowników, ale także np. zdefiniować im prawa dostępu.
 
Główne funkcje Administracji to:
   
- dane firmy z możliwością dołączenia logo w formie graficznej aby było widoczne na wszystkich wydrukach
- dane pracowników i definiowanie dla nich praw dostępu
- wykonywanie kopii zapasowych - bezpieczeństwo programu
- ustawienia parametrów programu -  wycena kosztów realizacji prac wg punktów lub PLN, ustawienia lokalizacji dla zdjęć
 

 

© INFOTEL 2014 by INFOTEL WebDesign 2011