Klienci

Główną funkcją modułu Klienci to jest nie tylko stworzenie i nadzorowanie listy gabinetów współrpacujcych ale także lista pacjentów. Co więcej moduł ten pozwala na tworzenie indywidulanych cenników dla każdego klienta osobno.


Główne elementy tego modułu to:
 
- lista współpracujących gabinetów wraz z ich dokładnymi danymi
- lista pacjentów indywidualnych
- tworzenie różnych cenników dla klientów
- podsumowanie wykonanych zleceń oraz dokładnych rozliczeń z klientami
- komunikacja z klientami przez SMS
- prowadzenie polityki rabatowej
   
 
© INFOTEL 2014 by INFOTEL WebDesign 2011