Magazyn
 
Magazyn, to moduł dostępny zarówno w Gabinecie jak również w Recepcji. Lekarze i recepcjonistki mają dostęp do spisu znajdujących się na stanie materiałów i leków. Dzięki temu mogą ewidencjonować na bieżąco ich zużycie.
 
Magazyn pozwala na prowadzenie następujących czynności:
   
- lista dostawców materiałów
- aktualny stan magazynowy materiałów
- odnotowanie przyjęcia materiałów
- lista materiałów z podziałem wg terminu ważności (nieprzeterminowane, ze zbliżającą się datą ważności, przeterminowane)
- odnotowanie wydania materiałów

 

© INFOTEL 2014 by INFOTEL WebDesign 2011