Dlaczego jesteśmy liderem Funkcje programu Nowości  


Cenimy Państwa uwagi
- przekazywane nam sugestie i doświadczenie
pozwalają nam stale ulepszać i unowocześniać tworzone przez nas rozwiązania


Oto ważne informacje o nowościach w oprogramowaniu ProDentis wprowadzanych na przełomie 2019/2018

eZLA i eRecepta
 

ProDentis jako jeden z pierwszych programów medycznych na rynku polskim umożliwia obsługę eRecept. Proces wdrażania recept elektronicznych rozpoczęliśmy już w roku 2017. Nasza firma znalazła się w gronie siedmiu firm zakwalifikowanych do udziału w warsztatach "Projectathon" zorganizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) i poświęconych e-Recepcie. W dniu 19 marca 2018 wzięliśmy udział w Projectathonie a nasze oprogramowanie ProDentis wyposażone w moduł "e-Recepta" pomyślnie przeszło wtedy wszystkie testy przygotowane przez CSIOZ.

Link do artykułu opublikowanego przez CSIOZ podsumowującego to wydarzenie: Rezultaty Projecthaton 2018

Obecnie możemy Państwa poinformować, iż mogą Państwo już korzystać z mechanizmów obsługi eRecepty w naszym oprogramowaniu ProDentis.

Pomyślne przygotowanie mechanizmów eRecepty potwierdza naszą wiedzę i przygotowanie do wprowadzenia dokumentacji elektronicznej w formacie HL7 CDA

   
Zgodnie z zapowiedziami udostępniliśmy także możliwość wystawiania zwolnień lekarskich eZLA bezpośrednio z programu ProDentis. Mogą Państwo korzystać z interfejsu zbliżonego wyglądem i funkcjami do interfejsu aplikacji Web udostępnionej przez ZUS. Dzięki temu korzystanie z interfejsu będzie la Państwa łatwiejsze i od razu zrozumiałe.
   
Obsługa telefonii VOIP
 

ProDentis został wyposażony w adapter VOIP

Adapter VOIP to nowoczesny moduł ProDentis pozwalający na podłączenie programu do centralki VOIP wewnątrz firmy lub do zewnętrznego dostawcy usług VOIP. Możliwe jest odbieranie połączeń przychodzacych w dwóch trybach:

  • trybie identyfikacji rozmówcy. W tym trybie ProDentis, na podstawie danych z wywołania przychodzącego stara się wyszukać pacjenta(-ów), do których można dopasować numer telefonu z połączenia. Rezultaty wyszukiwania są pokazywane osobie obsługującej program.

  • w trybie pełnym: możliwa jest identyfikacja rozmówcy tak jak powyżej oraz telefonowanie i odbieranie połączeń przychodzących, za pomocą słuchawek i mikrofonu, bezpośrednio z programu (numery telefonów w karcie pacjenta są linkami)
System kolejkowy
 

System kolejkowy to innowacyjny system przywoływania pacjentów z wykorzystaniem informacji wizualnej i syntezy mowy
(zobacz: PREZENTACJA SYSTEMU KOLEJKOWEGO)

W dobie RODO ważne jest ograniczanie ryzyka niewłaściwego użycia danych osobowych. System kolejkowy to unikalny system przywoływania pacjenta za pomocą numerowanych biletów skojarzonych z zapowiedzią ekranową oraz głosową.

Proces obsługi pacjenta rozpoczyna się na recepcji gdzie drukowane są bilety z numerem dla pacjenta. W poczekalni pacjent obserwuje ekran (najczęściej telewizor), na którym pojawiają się kolejne przywołania pochodzące od lekarzy. Subtelny sygnał gongu połączony z zapowiedzią głosową przyciąga uwagę pacjentów. Pacjenci nie mogą przeoczyć takiego przywołania! Lekarz może powtórzyć przywołanie w przypadku gdy pacjent nie pojawia się w gabinecie po pierwszej próbie. Wywołania mogą być przeplatane z pokazami reklam.

Moduł reklamowy

System Kolejkowy został wyposażony w innowacyjny moduł reklamowy. System obsługuje różne formy reklam: filmy, prezentacje slajdów oraz pokazy pojedynczych prezentacji.

System płynnie i estetycznie przełącza się w tryb reklamowy po upływie pewnego czasu od ostatniego przywołania. Na głównej części ekranu prezentowane są zaprogramowane reklamy a w dole ekranu pojawia się pasek informacyjny z ostatnio przywoływanymi biletami.

Możliwa jest obsługa wielu różnych ekranów, np. w poczekalni głównej i w sali dla dzieci co w połączeniu z możliwością dywersyfikacji treści reklam (dla dorosłych w poczekalni głównej, dla dzieci w pokoju zabaw) może przełożyć się na większe zainteresowanie pacjentów reklamowanymi produktami.

Konfiguracja Systemu Kolejkowego

System Kolejkowy został skonstruowany tak aby zapewnić zminimalizowanie kosztów wdrożenia. System oparty jest na niezależnym urządzeniu dostarczanym przez nas w momencie zakupu systemu. System działa w oparciu o sieć LAN kablową lub WIFI. Do wizualizacji przywołań można użyć monitora lub telewizora (Full HD). Możliwe jest podłączenie wielu ekranów przywołujących pacjentów z różnych grup gabinetów (np. z różnych pięter kliniki)

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji Systemu Kolejowego znajdującej się pod tym linkiem: PREZENTACJA SYSTEMU KOLEJKOWEGO

Dane osobowe - ochrona
 


ProDentis systemowo wspomaga ochronę danych osobowych

ProDentis opcjonalnie pozwala na zaszyfrowanie zawartosci bazy danych, w której składowane są wprowadzane dane. Zabezpieczenie bazy danych poprzez szyftowanie jest wyborem użytkownika i przeprowadzone zgodnie z wytycznymi RODO obejmuje wdrożenie mechanizmów szyfrowania i pseudonimizacji. Zaszyfrowanie bazy danych obejmuje równieżi kopie zapasowe, które zostaną utworzone z zaszyfrowanej bazy danych. ProDentis nie przeprowadza szyfrowania bazy danych domyślnie.

Oprogramowanie ProDentis zabezpiecza komunikację pomiędzy interfejsem klienckim i serwerem danych SQL poprzez wykorzystanie szyfrowanych połączeń.

Przechowywanie plików zdjęciowych lub skanowanych może zabezpieczać specjalnie przygotowany program serwera plików (opcja do zainstalowania dostepna bezpłatnie w pakiecei ProDentis), który komunikuje się z interfejsem klienckim poprzez zaszyfrowane łącze.

Ograniczenie wglądu do danych osobowych w terminarzu

Jedną z ważnych nowych funkcji, których wprowadzenie postulowano, w związku z ochroną danych osobowych jest łatwo dostępna opcja terminarza wyłączająca pokazywanie pełnych danych pacjentowi i włączająca wyświetlanie jedynie inicjałów pacjentów.


Grafik rezerwacji online - zawężenie do minimum pobieranych danych osobowych

Program ProDentis posiada opcję rezerwacji terminów poprzez Internet. Idąc za wskazówkami RODO, ilość danych osobowych pobierana od pacjentów w chwili dokonywania przez nich rezerwacji online będzie ograniczona do ścisłego, niezbędnego minimum, czyli do nastepujących danych: nazwiska, imienia, telefonu i adresu e-mail. Adres e-mail jest potrzebny do wykonania automatycznego potwierdzenia rezerwacji.

Kalendarz GOOGLE - zawężenie przekazywanych danych do inicjałów

Od początku 2017 roku wszytkie terminy przekazywane do kalendarza Google danego pracownika domyśłnie opatrzone są jedynie inicjałami.

 

   
Magazyn - rozbudowa modułu oraz opcja Magazynu Zaawansowanego
 

Podążając za oczekiwaniami użytkowników stworzyliśmy nową odsłonę modułu zarządzania magazynem z podziałem na wersję podstawową i zaawansowaną (moduł dodatkowo płatny). Magazyn w wersji podstawowej został wzbogacony o możliwość definicji do 3 magazynów (lub podmagazynów) na filię, rejestr dostaw i możliwość przypisywania praw dostępu do wybranych magazynów dla wybranych pracowników.

Moduł magazynu zaawansowanego oferuje możliwość definicji dowolnej liczby magazynów i podmagazynów oraz możliwość dokonywania rejestrowanych przesunięć międzymagazynowych. Moduł magazynu zaawansowanego udostępnia rejestr przesunięć międzymagazynowych z wydrukiem dokumentów MM oraz wydruki PZ w rejestrze dostaw

Uprawnienia pracowników w dostępie do magazynów widoczne są w części funkcjonalnej magazynu odpowiadającej za wydawanie odpowiednio leków i materiałów. Listuje się tam jedynie zawartość magazynów, do których zalogowany użytkownik posiada uprawnienia.

Rejestr dostaw

Rejestr dostaw wprowadza uporządkowany spis przyjęć towarów do magazynu z podziałem na dostawców, magazyny i dokumenty dostaw (dokument dostawcy). Dostawę można przyjąć do dowolnego magazynu w obrębie bieżącej filii.

Lista dostaw pokazuje dostawy w podanych widełkach czasowych od najnowszej do najstarszej. Może być ona filtrowana na magazyn (wybór w liście magazynów), na typ dostawy (leki, materiały), na grupę towarów (przy włączonej opcji "filtruj"). Dostawy są numerowane w trybie ciągłym rocznym. Typ dostawy "L", "M" lub "LM" oznacza dostawę leków, materiałów lub dostawę mieszaną.

Rejestr przesunięć - moduł Magazynu zaawansowanego

Lista przesunięć pokazuje operacje w podanych widełkach czasowych od najnowszej do najstarszej. Przesunięcia mogą być filtrowane na magazyn źródłowy/docelowy (wybór w liście magazynów), na typ przesunięcia (leki, materiały), na grupę towarów (przy włączonej opcji "filtruj"). Przesunięcia są numerowane w trybie ciagłym rocznym. Typ przesunięcia "L", "M" oznacza przesunięcie leków lub materiałów.

Wydawanie towaru z magazynu

Wgląd do zawartości poszczególnych magazynów ograniczany jest prawami dostępu zalogowanego użytkownika. Lista pozycji magazynowych, do których użytkownik ma dostęp pozwala na identyfikację magazynu, w którym dany towar jest dostępny.

   
   
   
Planowanie leczenia
 

Wraz z nową wersją programu rozwinęła się opcja tworzenia planów leczenia. W przypadku tworzenia planów leczenia jako warianów leczenia, można na podstawie wcześniejszego planu utworzyć kolejny, jako jego kontynuację. Po kliknięciu na przycisk przy nazwie planu leczenia, jedna z dostępnych opcji to "Utwórz nowy plan
leczenia jako kontynuację bieżącego".

Export do pliku JPK_FA
 

Na początku roku 2018 wprowadziliśmy moduł eksportu danych finansowych gromadzonych w programie do formatu JPK. Modul jest dostepny po wykupieniu.
W chwili obecnej obsługiwany jest eksport listy faktur do formatu JPK_FA. W przyszłości, po finalnym zatwierdzeniu przez Ministerstwo Finansów, przewidujemy dobudowanie funkcji eksportu paragonów do formatu JPK_PA.


 

 

 

 

  

  


 

 

 

 

 

 

 

 

© INFOTEL 2018 by INFOTEL WebDesign 2018