Dlaczego jesteśmy liderem Funkcje programu Nowości  

 

Nowe funkcje terminarza
 

 

KALENDARZ GOOGLE - dwustronna synchronizacja terminarza lekarzy z programu do kalendarza Google i z kalenadarza Google do ProDentis.

Najnowsza wersja programu pozwala na pełną komunikację między terminarzem lekarza w Prodentis a kalendarzem Google. Rezerwacje wykonane w ProDentis są automatycznie przekazywane do kaledarza Googla. Rezerwacje wykonane w kaledarzu Google trafiają do termianrza w ProDentis.

Dodatkowo program udostępnia:

  • możliwość przesłania informacji o adresie mailowym pacjenta do kalendarza Google. Adres mailowy pobierany jest automatycznie z danych pacjenta z programu.
  • możliwość przesłania informacji o lokalizacji wydarzenia - tzn. danych gabinetu gdzie została wykonana rezerwacja.
  • możliwość przesłania do programu rezerwacji wizyty pacjenta dokonanej w kalendarzu Google.
  • możliwość przesłania informacji o godzinach przyjęć lekarza do kalendarza Google dla każdego dnia - np. Godziny pracy 8:00 do 16:00. 
    Informacja ta wyświetla się w kalendarzu Google w postaci notatki całodniowej.

Graficzne oznaczenie przedziałów czasu w terminarzu.

Jedną z ważnych nowych funkcji jest możliwość graficznego oznaczenia przedziałów czasu w terminarzu dla danego lekarza, uprzednio nazwanym celem wizyty oraz powiązanie celu wizyty z konkretnymi procedurami cennikowymi. Oznacza to, że dokonując rezerwacji w terminarzu i wybierając cel wizyty, program podpowiada nam skojarzone z nim procedury, które możemy wybrać tak, aby rezerwacja była bardzo szczegółowo opisana ze wskazaniem wykonania konkretnego zabiegu. 
Kolor ten będzie dostępny w trakcie rezerwacji, jako oznaczenie celu wizyty.

Dodatkowo możemy przypisać ten kolor do podziałki godzinowej pracy lekarza w terminarzu. np. definiując, że lekarz we wtorki miedzy 11.00 a 14.15 przyjmuje w ramach stomatologii estetycznej a w poniedziałki cały dzień jako np. chirurg stomatologiczny. Zaowocuje to wówczas pojawieniem się oznaczenia godzin wizyt w terminarzu w postaci pionowego paska z nazwą i kolorem zdefiniowanego celu wizyty.

Dodatkowo Użytkownik może skojarzyć z danym kolorem cel wizyty, poszczególne procedury z cennika.


Wraz nowa wersją programu pojawiły się dodatkowe funkcje związane z rezerwacją wizyty dla pacjenta: możliwość ustalenia tzw. wyprzedzenia wizyty, które w praktyce oznacza możliwość wskazania, z jakim wyprzedzeniem w stosunku do planowanej wizyty, powinien zgłosić się pacjent. W terminarzu zostanie to oznaczone w postaci Notatki, natomiast w przypadku wysyłki SMS z przypomnieniem o wizycie, pacjent otrzyma informacje o godzinie wizyty zgodniej z zaznaczonym wyprzedzeniem (np. wizyta pacjenta rozpoczyna się o 14.00 ale pacjent powinien przyjść 15 minut wcześniej aby otrzymać znieczulenie. SMS z przypomnieniem o wizycie przekaże pacjentowi informacje ze ma się zgłosić na godz. 13.45)

 

   
Nowy Grafik Online
 

Wraz z nową wersją programu zostały wprowadzone nowe elementy Grafiku Online. Obecna wersja pozwala na zupełnie nowatorską obsługę rezerwacji pacjentów spływających przez Internet. Przede wszystkim pojawiła się możliwość pobierania opłat za wizytę "z góry" wraz z dokonaniem rezerwacji. W chwili obecnej płatności online obsługiwane są za pośrednictwem serwisu płatności online PayU. Konto w serwisie PayU należy założyć niezależnie. Program pozwala na opłacenie wizyty/usługi, którą można uprzednio zdefiniować w Grafiku online. W taki sposób może umówić się zarówno pacjent pierwszorazowy, jak i stały pacjent gabinetu. Pacjent stały zostanie zweryfikowany przez program na podstawie numeru PESEL, numeru telefonu, lub numeru karty lojalnościowej. Co więcej, pacjent umawiając się na wizytę przez Grafik Online, może wskazać rodzaj zabiegu lub konsultacji, na jaki się umawia i od razu uiścić opłatę. Rodzaj usług, zabiegów czy konsultacji oraz sposób uiszczania płatności ustala gabinet.

Dodatkowo program ProDentis pobiera także rezerwacje internetowe pacjentów wykonane poprzez portal ZnanyLekarz.pl. Obsługa przyjmowanych rezerwacji z tego miejsca wygląda analogicznie jak przyjmownaie rezerwacji przez grafik online programu. Wypełniony przez pacjenta formularz na stronie ZnanyLekarz.pl, trafia do recepcjonistki jako powiadomienie o chęci umówienia się na wizytę. Wówczas recepcjonistka decyduje czy umówić pacjenta w wskazanym przez niego terminie. Dodatkowo w przypadku pacjentów pierwszorazowych, wypełniony na stronie przez pacjenta formularz pozwala założyc mu automatycznie kartę w ProDentis.

 

   
Nowe funkcje w obrębie dokumentacji pacjentów
 

 

Wyszukiwanie pacjenta po nazwisku rodowym

Wraz z nową aktualizacją pojawiła się możliwość wyszukiwania pacjenta po nazwisku rodowym. W edycji danych pacjenta pojawiło się dodatkowe pole umożliwiające wpisanie nazwiska panieńskiego.
Aby wyszukać pacjentkę po nazwisku panieńskim, należy w polu wyszukiwania wprawdzić nazwisko a program wyszuka po nazwisku i nazwisku panieńskim. Nazwisko panieńskie wyświetlane jest w nawiasach.

Wymóg aktualizacji danych pacjenta

Wraz z najnowszą wersją programu pojawiła się ważna funkcja przypominania pracownikom o konieczności aktualizacji danych pacjenta po określonym czasie (np. po roku).
Dzięki temu, w danych pacjenta, którego dane nie zostały od określonego czasu korygowane, będzie wyświetlała się informacja sugerująca ich aktualizację.

Wymóg wystawienia dla pacjenta określonego szablonu dokumentu wraz z nową wizytą, założeniem karty, rezerwacją wizyty

Zupełnie nowatorskim roziązaniem, jakie pojawiło się w programie wraz z najnowsza wersją, jest możliwość określenia wymogu wystawienia dla pacjenta określonego dokumentu w rożnych przypadkach: 

  • wprowadzania nowego pacjenta do bazy danych
  • otwarcia nowej wizyty
  • wejścia na kartę pacjenta
  • rezerwacji nowej wizyty

Określone w ten sposób dokumenty można zaprojektować w zawartych w programie Szablonach dokumentów. W ramach zdefiniowanej w ten sposób grupy, można wprowadzić kilka dokumentów, jakie pracownicy mają wypełnić w określonym momencie.

Dokumenty do wystawienia dla pacjenta także można zdefiniować wraz z rezerwacją. Wówczas po wykonaniu rezerwacji, automatycznie pojawi się lista dokumentów jakie użytkownik powinien przygotować dla pacjenta.

Zdefiniowane w ten sposób dokumenty, widoczne są po wykonaniu dla pacjenta rezerwacji, po kliknięciu na rezerwacji prawym przyciskiem myszki - opcja Dodatkowe

Wgląd w usunięte informacje medyczne

Najnowsza wersja programu pozwala śledzić usuwane informacje o wykonanych zabiegach podczas wizyty oraz usuniętych zdjęciach i dokumentach generowanych na podstawie edytora szablonów dokumentów.

W przypadku usunięcia zabiegów z wizyty w momencie usunięcia wykonanej procedury podczas ponownej edycji wizyty przez opcje Popraw wizytę, program zapyta o powód wykreślenia procedury - pojawi się wówczas konieczność wskazania krótkiego opisu, do którego można wykorzystać stworzony słownik.

 

 

Statystyki rozpoznań

Wraz z aktualizacją, pojawiła się także nowa funkcja w obrębie statystyk podsumowująca wprowadzone do karty pacjentów informacje o rozpoznaniu.
Zawarta w Statystyka lekarzy -> Statystyka rozpoznań pozwala na wylistowanie wszystkich wprowadzony w wybranym okresie terminów rozpoznań po określonej frazie np. niedorozwój zębiny.

 

   
Magazyn - obsługa kodów kreskowych
   
 

Ważną zminą w najnowszej wersji programu jest możliwość obsługi pobrań materiałów i leków z magazynu za pomocą kodów kreskowych.
Do każdej partii dostawy przyjmowanej na stan magazynowy, można wydrukować naklejki z kodem kreskowym i nakleić je na leki/materiały.

W przypadku wykorzystania kodów kreskowe, pobranie leku/materiału podczas wizyty pacjenta jest bardzo proste. Dla leków/materiałów zdefiniowanych na stałe wraz z procedurą, w momencie dodania procedury do wizyty, pojawi się okno pozwalające na wczytanie kodu kreskowego. Po jego zaczytaniu z opakowania, automatycznie program wybierze partię z jakiej pochodzi dany specyfik. Kliknięcie dwa razy klawisza Enter pozwoli zaakceptować pobór materiału/leku.

 

Koszty materiałowe w karcie pacjenta.

Nowością w obecnej aktualizacji jest także możliwość wyświetlenia w karcie pacjenta, wraz z informacją o wykonanym zabiegu, kosztów użytych materiałów i leków do zabiegów. Funkcja ta jest dostępna w przypadku wykorzystania mechanizmu automatycznego pobierania materiałów/leków z magazynu wraz z wykonaną procedurą. 
Koszt użytych specyfików obliczany jest na podstawie ceny jednostkowej przyjęcia na magazyn. 

 

   
Contact Center - zarządaznie kontaktami z pacjentami i potencjalnymi pacjentami
 

Contact Center to nowy moduł w programie ProDentis pozwalający na utrzymywanie stałego kontaktu z obecnymi klientami/pacjentami gabinetu oraz w prosty sposób docierać do potencjalnych zainteresowanych.

Moduł Contact Center to w pełni profesjonalne rozwiązanie do zarządzania procesem obsługi klienta- pacjenta oraz sposób na czerpanie korzyści z uporządkowanej komunikacji.

System umożliwia, m.in. zarządzanie kontaktami z pacjentami gabinetu a także z potencjalnymi pacjentami, rejestrowanie wszystkich kontaktów oraz tworzenie i zarządzanie kampaniami marketingowymi i informacyjnymi.

Contact Center w programie ProDentis to przede wszystkim wygodne narzędzie do prowadzenia rejestru kontaktów z pacjentami już wprowadzonymi do bazy danych ProDentis jako pacjentów a także potencjalnych pacjentów. Każdy zdefiniowany pacjent ma indywidualnie zakładany profil gdzie, oprócz danych teleadresowych możemy umieścić dodatkowe informacje o potrzebach i zainteresowaniach danej osoby pod kątem przyszłej komunikacji. Każda forma kontaktu z daną osobą jest odnotowana w jego rekordzie z dokładnym opisem przedmiotu kontaktu i treścią rozmowy.

Dodatkowo dla każdej osoby możemy zaplanować przyszłe działania – np. konieczność wysłania informacji za 3 miesiące o konieczności wizyty kontrolnej czy  informacje o promocji wakacyjnej.

 

Dla szerszej grupy osób możemy zaplanować kampanie marketingowe i informacyjne, które możemy zrealizować automatycznie w postaci akcji SMS-owej lub mailingowej.

 

   


 

 

 

 

  

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

© INFOTEL 2017 by INFOTEL WebDesign 2017