Dlaczego jesteśmy liderem Funkcje programu Nowości  


Cenimy Państwa uwagi
- przekazywane nam sugestie i doświadczenie
pozwalają nam stale ulepszać i unowocześniać tworzone przez nas rozwiązania


Przygotowujemy się do wprowadzenia recept elektronicznych. Pierwszy krok został już wykonany. Nasza firma znalazła się w gronie siedmiu firm zakwalifikowanych do udziału w warsztatach "Projectathon" zorganizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) i poświęconych e-Recepcie. W dniu 19 marca 2018 wzięliśmy udział w Projectathonie a nasze oprogramowanie ProDentis wyposażone w moduł "e-Recepta" pomyślnie przeszło wszystkie testy przygotowane przez CSIOZ.

Pomyślne uczestnictwo w warsztatach potwierdza naszą wiedzę i przygotowanie do wprowadzenia dokumentacji elektronicznej w formacie HL7 CDA

   
Zgodnie z zapowiedziami, ZUS udostepni niedługo firmom programistycznym środowisko testowe dla e-Zwolnienia. Pragniemy skorzystać z tego środowiska aby w możliwie krótkim czasie przetestować i wdrożyć do naszego oprogramowania funkcję wystawiania e-Zwolnień.

 

Oto ważne informacje o nowościach w oprogramowaniu ProDentis wprowadzanych na przełomie 2017/2018

 

Dane osobowe - ochrona
 


ProDentis będzie systemowo wspomagał ochronę danych osobowych

Najnowsza wersja programu (ukaże się w maju 2018) będzie pozwalała na zaszyfrowanie zawartosci bazy danych, w której składowane są wprowadzane dane. Zabezpieczenie bazy danych przeprowadzone zgodnie z wytycznymi RODO obejmie wdrożenie mechanizmów szyfrowania i pseudonimizacji. Szyfrowanie obejmie zawartość bazy danych i kopie zapasowe, które zostaną utworzone z zaszyfrowanej bazy danych.

Dodatkowo oprogramowanie zabezpieczy komunikację pomiędzy interfejsem klienckim i serwerem danych SQL poprzez wykorzystanie szyfrowanych połączeń.

Przechowywanie plików zdjęciowych lub skanowanych będzie zabezpieczał specjalnie przygotowany program serwera plików, który będzie komunikował się z interfejsem klienckim poprzez zaszyfrowane łącze.

Ograniczenie wglądu do danych osobowych w terminarzu

Jedną z ważnych nowych funkcji, których wprowadzenie postulowano, w związku z ochroną danych osobowych jest łatwo dostępna opcja terminarza wyłączająca pokazywanie pełnych danych pacjentowi i włączająca wyświetlanie jedynie inicjałów pacjentów.


Grafik rezerwacji online - zawężenie do minimum pobieranych danych osobowych

Program ProDentis posiada opcję rezerwacji terminów poprzez Internet. Idąc za wskazówkami RODO, ilość danych osobowych pobierana od pacjentów w chwili dokonywania przez nich rezerwacji online będzie ograniczona do ścisłego, niezbędnego minimum, czyli do nastepujących danych: nazwiska, imienia, telefonu i adresu e-mail. Adres e-mail jest potrzebny do wykonania automatycznego potwierdzenia rezerwacji.

Kalendarz GOOGLE - zawężenie przekazywanych danych do inicjałów

Od początku 2017 roku wszytkie terminy przekazywane do kalendarza Google danego pracownika domyśłnie opatrzone są jedynie inicjałami.

 

   
Magazyn - rozbudowa modułu oraz opcja Magazynu Zaawansowanego
 

Podążając za oczekiwaniami użytkowników stworzyliśmy nową odsłonę modułu zarządzania magazynem z podziałem na wersję podstawową i zaawansowaną (moduł dodatkowo płatny). Magazyn w wersji podstawowej został wzbogacony o możliwość definicji do 3 magazynów (lub podmagazynów) na filię, rejestr dostaw i możliwość przypisywania praw dostępu do wybranych magazynów dla wybranych pracowników.

Moduł magazynu zaawansowanego oferuje możliwość definicji dowolnej liczby magazynów i podmagazynów oraz możliwość dokonywania rejestrowanych przesunięć międzymagazynowych. Moduł magazynu zaawansowanego udostępnia rejestr przesunięć międzymagazynowych z wydrukiem dokumentów MM oraz wydruki PZ w rejestrze dostaw

Uprawnienia pracowników w dostępie do magazynów widoczne są w części funkcjonalnej magazynu odpowiadającej za wydawanie odpowiednio leków i materiałów. Listuje się tam jedynie zawartość magazynów, do których zalogowany użytkownik posiada uprawnienia.

Rejestr dostaw

Rejestr dostaw wprowadza uporządkowany spis przyjęć towarów do magazynu z podziałem na dostawców, magazyny i dokumenty dostaw (dokument dostawcy). Dostawę można przyjąć do dowolnego magazynu w obrębie bieżącej filii.

Lista dostaw pokazuje dostawy w podanych widełkach czasowych od najnowszej do najstarszej. Może być ona filtrowana na magazyn (wybór w liście magazynów), na typ dostawy (leki, materiały), na grupę towarów (przy włączonej opcji "filtruj"). Dostawy są numerowane w trybie ciągłym rocznym. Typ dostawy "L", "M" lub "LM" oznacza dostawę leków, materiałów lub dostawę mieszaną.

Rejestr przesunięć - moduł Magazynu zaawansowanego

Lista przesunięć pokazuje operacje w podanych widełkach czasowych od najnowszej do najstarszej. Przesunięcia mogą być filtrowane na magazyn źródłowy/docelowy (wybór w liście magazynów), na typ przesunięcia (leki, materiały), na grupę towarów (przy włączonej opcji "filtruj"). Przesunięcia są numerowane w trybie ciagłym rocznym. Typ przesunięcia "L", "M" oznacza przesunięcie leków lub materiałów.

Wydawanie towaru z magazynu

Wgląd do zawartości poszczególnych magazynów ograniczany jest prawami dostępu zalogowanego użytkownika. Lista pozycji magazynowych, do których użytkownik ma dostęp pozwala na identyfikację magazynu, w którym dany towar jest dostępny.

   
Nowe funkcje w obrębie dokumentacji pacjentów
 


Wymóg aktualizacji danych pacjenta

Wraz z najnowszą wersją programu pojawiła się ważna funkcja przypominania pracownikom o konieczności aktualizacji danych pacjenta po określonym czasie (np. po roku). Dzięki temu, w danych pacjenta, którego dane nie zostały od określonego czasu korygowane, będzie wyświetlała się informacja sugerująca ich aktualizację.

Wymóg wystawienia dla pacjenta określonego szablonu dokumentu wraz z nową wizytą, założeniem karty, rezerwacją wizyty

Zupełnie nowatorskim rozwiązaniem, jakie pojawiło się w programie wraz z najnowsza wersją, jest możliwość określenia wymogu wystawienia dla pacjenta określonego dokumentu w różnych przypadkach: 

  • wprowadzania nowego pacjenta do bazy danych
  • otwarcia nowej wizyty
  • wejścia na kartę pacjenta
  • rezerwacji nowej wizyty

Określone w ten sposób dokumenty można zaprojektować w zawartych w programie Szablonach dokumentów. W ramach zdefiniowanej w ten sposób grupy, można wprowadzić kilka dokumentów, jakie pracownicy mają wypełnić w określonym momencie.

Dokumenty do wystawienia dla pacjenta także można zdefiniować wraz z rezerwacją. Wówczas po wykonaniu rezerwacji, automatycznie pojawi się lista dokumentów jakie użytkownik powinien przygotować dla pacjenta.

Zdefiniowane w ten sposób dokumenty, widoczne są po wykonaniu dla pacjenta rezerwacji, po kliknięciu na rezerwacji prawym przyciskiem myszki - opcja Dodatkowe.

Wgląd w usunięte informacje medyczne

Najnowsza wersja programu pozwala śledzić usuwane informacje o wykonanych zabiegach podczas wizyty oraz usuniętych zdjęciach i dokumentach generowanych na podstawie edytora szablonów dokumentów.

W przypadku usunięcia zabiegów z wizyty w momencie usunięcia wykonanej procedury podczas ponownej edycji wizyty przez opcje Popraw wizytę, program zapyta o powód wykreślenia procedury - pojawi się wówczas konieczność wskazania krótkiego opisu, do którego można wykorzystać stworzony słownik.

 

Statystyki rozpoznań

Wraz z aktualizacją, pojawiła się także nowa funkcja w obrębie statystyk podsumowująca wprowadzone do karty pacjentów informacje o rozpoznaniu.
Zawarta w Statystyka lekarzy -> Statystyka rozpoznań pozwala na wylistowanie wszystkich wprowadzony w wybranym okresie terminów rozpoznań po określonej frazie np. niedorozwój zębiny.

   
Dokumentacja pacjenta - wgląd w przyczyny zmian
 

W module wizyty stomatologicznej wprowadzono szczegółową rejestrację przyczyn zmian przy dokonywaniu wszelkiego rodzaju modyfikacji (i usunięć) w zapisanych wcześniej treściach medycznych. Przyczyna modyfikacji musi być również podana w przypadku zmiany daty wizyty. Aby zmniejszyć uciążliwość wprowadzania treści przyczyn modyfikacji program wyświetla, na koniec wizyty, zbiorczą listę wszystkich dokonanych modyfikacji, przy czym przy podawaniu każdej przyczyny można posłużyć się słownikiem z opcją szybkiej podpowiedzi. Słowniki są związane z rodzajem zmodyfikowanej treści (tzn. osobny słownik przypisany jest do przyczyn modyfikacji rozpoznań, inny do przyczyn modyfikacji leków etc..).

Dodatkowo aby ułatwić porównanie treści przed i po modyfikacji w kolumnie "różnica" w liście przyczyn można
podejrzeć wygląd zmian.

   
Zmiany w wydruku karty choroby pacjenta
 

Konieczność odnotowywania przyczyn zmian związana jest z wymaganiami dotyczącymi zapisu danych
medycznych w karcie choroby pacjenta. Wydruk karty choroby pacjenta został uzupełniony o dodatkowe opcje,
które służą do przedstawiania pełnej historii leczenia pacjenta wraz z możliwością ujęcia wszystkich zmian w
zapisach w dokumentacji, poczynionych w trakcie leczenia.
Wydruk ujmuje także daty absencji pacjenta (opcja domyślnie zaznaczona), które zaplanowane w toku leczenia
mogą mieć wpływ na jego przebieg.

Planowanie leczenia
 

Wraz z nową wersją programu rozwinęła się opcja tworzenia planów leczenia. W przypadku tworzenia planów leczenia jako warianów leczenia, można na podstawie wcześniejszego planu utworzyć kolejny, jako jego kontynuację. Po kliknięciu na przycisk przy nazwie planu leczenia, jedna z dostępnych opcji to "Utwórz nowy plan
leczenia jako kontynuację bieżącego".

Export do pliku JPK_FA
 

Na początku roku 2018 wprowadziliśmy moduł eksportu danych finansowych gromadzonych w programie do formatu JPK. Modul jest dostepny po wykupieniu.
W chwili obecnej obsługiwany jest eksport listy faktur do formatu JPK_FA. W przyszłości, po finalnym zatwierdzeniu przez Ministerstwo Finansów, przewidujemy dobudowanie funkcji eksportu paragonów do formatu JPK_PA.


 

 

 

 

  

  


 

 

 

 

 

 

 

 

© INFOTEL 2018 by INFOTEL WebDesign 2018