Słowniki
 
Dostępna w programie funkcja Słowniki pozwala na wprowadznie własnych definicji i pojęć, dzieku czemu program można łatwo dostosować do swoich potrzeb i przyzwyczajeń.
 
Największe korzyści, jakie użytkownicy czerpią ze Słownikami w Protetis to:
   
- samodzielne definiowanie najważniejszych nazw i pojęć
- słownik produktów i cennik
- definicja kategorii cenników i produktów
- lista wykonywanych w pracowni produktów i ich kategorie - na przykład: korona kompozytowa, korona teleskopowa, wkład KK
- definicja etapów i czynności wykonywanych zleceń
- lista używanych materiałów i ich jednostki miary
- pozycje harmonogramu
- legenda zakresu prac
- stanowiska pracowników i profile pracowników
 

 

© INFOTEL 2014 by INFOTEL WebDesign 2011